ประมวลภาพ “66 ปี วันสถาปนาตำรวจน้ำ”

วันนี้ [15 พ.ค. 2561] กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระรูปสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี และอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ผู้ก่อตั้งกองตำรวจน้ำ
เนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 66 ปี ที่ก่อตั้งกองบังคับการตำรวจน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ