การบินไทย-กองทัพเรือ ลงนามเดินหน้าศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา

การบินไทยลงนามร่วมกับกองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สิทธิการบินไทยประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา