รองโฆษก ตร. ปัดแสดงความเห็น จนท. ห้างเคลื่อนย้ายศพ พล.ต.อ.สล้าง

รองโฆษก ตร. ปัดให้ความเห็นการเคลื่อนย้ายร่าง พล.ต.อ.สล้าง ออกจากที่เกิดเหตุเหมาะสมหรือไม่ เชื่อผู้ปฏิบัติมีความจริงใจจะพยายามปฐมพยาบาล