สนทช.เร่งแผนรับมือปริมาณน้ำมีน้อยเกือบ 40 อ่างฯ

ศูนย์เฉพาะกิจฯ ประเมินเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุ 30 % มีถึง 37 แห่ง โดยสทนช. เตรียมเรียกประชุมคณะอำนวยการน้ำฯ ในวันจันทร์นี้ (24 ก.ย.61) เพื่อเร่งหารือแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงในช่วงหน้าแล้งของปี 2562