รู้ทางรอด! เสริมทักษะกู้ชีพให้นักเรียน

กทม.-สพฐ.ขานรับเสริมทักษะกู้ชีพให้นักเรียน ปลูกฝังเด็กไทยมีทักษะชีวิตที่จะรู้รอดปลอดภัยได้เมื่อต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อาญาเท่ารับสินบน! คลอดกฎเหล็กฟัน “แป๊ะเจี๊ยะ”

สพฐ.ออกหนังสือเตือนโรงเรียนห้ามรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งจะมีความผิดเท่าการรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายป.ป.ช. พร้อมสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ที่อาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน

ห้ามชัด! รับแป๊ะเจี๊ยะ ผิดอาญาเท่ากับรับสินบน

สพฐ.ออกหนังสือเตือนโรงเรียนห้ามรับเงินรับแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งจะมีความผิดเท่าการรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายป.ป.ช. พร้อมสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ที่อาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน

1 2