เนชั่น ยื่นกล่าวโทษอดีตผู้บริหาร! แจ้งงบเท็จปี 58-60

“เนชั่น”ยื่น ก.ล.ต. ให้ดำเนินการกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร หลังพบหลักฐานงบการเงินปี 2558 ถึง 2560 อาจเข้าข่ายตกแต่งบัญชี โดยบันทึกรายได้ค้างรับเกินจริง พร้อมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 31 ต.ต. อนุมัติงบการเงินปี 60