“อุ๊ หฤทัย” ยินดีขายภาพภาพแวนโก๊ะ อุบมีคนขอซื้อ

‘อุ๊ หฤทัย’ ประกาศยินดีขาย หรือให้แวนโก๊ะมิวเซียม ยืมภาพวาดต้นไม้ หากผลพิสูจน์ยืนยันเป็นภาพวาดหายากของแวนโก๊ะจริง โดยปฏิเสธที่เปิดเผยราคาขายต่อและผู้ติดต่อขอซื้อ