สธ. ให้นำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนออนไลน์ตรวจสุขภาพ 30 มิ.ย. 61

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้นายจ้างร่วมมือนำแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้ 190,056 คนรับการตรวจสุขภาพ ในรพ.รัฐ 12 แห่ง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ