รวมตัวร้อง นายกฯ นักศึกษาพยาบาลถูกมหาลัย ลอยแพ ไม่รับรองหลักสูตร

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง รวมตัวกันยื่นหนังสือ ร้องนายกรัฐมนตรี หลังถูกมหาวิทยาลัยลอยแพ ยกเลิกหลักสูตรพยาบาลกลางคัน จนสภาการพยาบาลไม่รับรอง