ขายหอยเชอรี่! รายได้ดีหลังฤดูทำนาของชาวยโสธร

จากเดิมที่เคยเป็นเพียงแค่ ศัตรูพืชข้าว แต่ในปัจจุบันหอยเชอรี่ นับเป็นสัตว์น้ำที่สร้างรายได้ให้กับชาวนายโสธรได้เป็นอย่างดี หลังฤดูทำนา มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อถึงในหมู่บ้านในราคากิโลกรัมละ 50 บาท