“ไอติม” หลาน “อภิสิทธิ์” รายงานตัวก่อนเข้ากรม

“ไอติม” หลายชาย นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ เข้ารายงานเป็นทหารเกณฑ์ ที่หน่วยคัดเลือกทหาร ก่อนขึ้นรถเข้ากรม