สงสัยว่าเป็นพยาธิ! ใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างไร? ให้ปลอดภัย

“ยาถ่ายพยาธิ” ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีหลายชนิด ควรศึกษาวิธีการใช้ยาและอ่านคำเตือนบนฉลากอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้ตามคำแนะนำแพทย์-เภสัชกร