หอการค้าฯอีสานตอนล่าง เตรียมชงครม. ของบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มหอการค้าจังหวัดอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด เตรียมเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะโครงการสร้างพื้นฐาน