กองโบราณคดี จ่อลงชี้แจงชาวบ้าน การเก็บรักษาโบราณวัตถุ วัดพระยาทำ

ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร ลงพื้นที่ (บ่ายนี้ 3ต.ค.61) เพื่อเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำวรวิหาร พร้อมนำโบราณวัตถุทั้งหมดที่พบนี้ เป็นต้นแบบของการบูรณะ

กรมศิลปากร แจงสมบัติ วัดพระยาทำวรวิหาร หาย!

กรมศิลปากร ยืนยันจัดทำบัญชีประเภทโบราณวัตถุไว้อย่างชัดเจน โดยระบุตำแหน่งชิ้นส่วนกระเบื้อง พร้อมให้เลขหมายไว้บนชิ้นส่วนกระเบื้องแต่ละชิ้น แยกเก็บหลักฐานตามตำแหน่งพื้นที่ที่พบ

“บิ๊กอู๋” กำชับจ่ายค่าทดแทนคนงานตามสิทธิ เหตุหอระฆังทรุดตัว กว่า1.3 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ่ายค่าทดแทนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายรวมกว่า 1.3 ล้านบาท พร้อมสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง หากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินคดีในทันที

จ่อเรียกสอบนายจ้าง เหตุหอระฆังวัดพระยาทำ ทรุด 2 ต.ค.นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียกสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง หาเหตุลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างดำเนินการบูรณะหอระฆังวัดพระยาทำวรวิหาร หากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดำเนินคดีทันที