ขอยุติ! “อัศวิน” ไม่ดูแลหอศิลปวัฒนธรรมฯ ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงขอยุติแนวคิดที่ กทม.จะเข้าไปบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เอง หากประชาชนไม่เห็นด้วย ก็จะไม่เข้าไปดูแล