หอศิลป์ฯ รัดเข็มขัด จ่อลดนิทรรศการ-ชม.ให้บริการ

หวั่น กทม. ตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ เลือกบอร์ดใหญ่มูลนิธิฯ กระทบอิสรภาพ-การบริหารจัดการ

ยกระดับศิลปะภาพถ่ายไทยสู่สากล ในงาน “โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018”

เป็นเทศกาลภาพถ่ายที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างภาพของไทยและทวีปเอเซีย
ได้ร่วมแสดงผลงาน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย ทั้งแลกเปลี่ยนกันเองและกับศิลปินระดับโลกจากภูมิภาคอื่น เพื่อนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพไปช่วยยกระดับสังคม
ในอนาคตให้ดียิ้งขึ้น

สภากทม.ตั้งคกก.วิสามัญ 14 คน ศึกษาการทำงาน “หอศิลปฯ”

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 14 คน ศึกษาการดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ กำหนดพิจารณาศึกษาภายในระยะเวลา 90 วัน

ประมวลภาพ นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” “Botanical Art Worldwide 2018 –The Beauty of Native Thai Plants”
มีการจัดแสดงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยจํานวน 69 ภาพโดยศิลปินไทย 52 ท่านจากทั่วประเทศ ระหว่างการจัดงานท่านสามารถชมการสาธิต
และร่วมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์กับศิลปิน และชมตัวอย่างการวาดภาพภาคสนามเพื่อการบันทึก (Field sketch)
สามรถเข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ผนังโค้ง) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปินบุกทำเนียบ-ค้าน! กทม.จ่อฮุบ“หอศิลป์”

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ชี้สังคมร่วมสมัยต้องใจกว้าง ไม่เห็นด้วยกทม.มีนโยบายดึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ “หอศิลป์”กลับไปให้กทม.บริหาร