เปิดให้ชมแล้ววันนี้! นิทรรศการวังน่านิมิต หอศิลป์ กทม.

หอศิลปฯ กทม. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้โบราณสถาน ที่จัดแสดงผ่านสื่อเทคโนโลยี living museum ในนิทรรศการ วังน่านิมิต ที่เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้