“เสี่ยติ่ง” ชูนโยบาย พลังพลเมืองไทย เชื่อ โกยแต้มเหนือ-อีสาน

การแข่งขัน ในเวทีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ที่จะถึงนี้ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย มีความมั่นใจ ว่า พื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน คะแนนเสียงของพรรคจะมาในลำดับที่ 3

เปิดใจ “เสี่ยติ่ง” พลังพลเมืองไทย เชื่อ โกยแต้มเหนือ-อีสาน

การแข่งขัน ในเวทีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ที่จะถึงนี้ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย มีความมั่นใจ ว่า พื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน คะแนนเสียงของพรรคจะมาในลำดับที่ 3