“กรมควบคุมโรค” พบหัวสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถึง 754 หัว ใน 48 จังหวัด

กรมควบคุมโรคเผยรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 8 ราย และพบหัวสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถึง 754 หัว จาก 48 จังหวัด โดยพบในหัวสัตว์สุนัขมากถึง 674 หัว