“หัวโขนจิ๋ว” งานศิลปะสร้างรายได้

ไปกันที่จังหวัดอ่างทอง มีสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดที่ช่วยอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติไทย อย่าง “หัวโขนจิ๋ว” ของดีระดับจังหวัด ไม่ได้มีออเดอร์แค่ในประเทศ แต่ต่างประเทศก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการ