“จำปุริ้ง” ผลไม้พื้นบ้านภาคใต้รสชาติดี ราคางาม

“จำปุริ้ง” ผลไม้ป่าพื้นบ้านชื่อแปลกหู ส่วนใหญ่มีมากในพื้นที่ภาคใต้ รสชาติหวาน อมเปรี้ยว หาทานยากพอสมควร แต่ที่ยากกว่าก็คือการขึ้นไปเก็บผลบนต้น ที่ต้องบอกว่าไม่ชำนาญจริงทำไม่ได้