สธ.นำทีมเข้าหารือ ก.คลัง จ้างพนักงานหรือลูกจ้าง จากเงินนอกระบบ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสธ. เข้าหารือกระทรวงการคลัง เรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ให้กระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลในสังกัด โดยจะนำทีมปรึกษาร่วม กพ. และกรมบัญชีกลาง บ่ายวันนี้