ชาวบ้านหาเห็ด พบลูกกระสุนปืน ค.60 บนเขาสวาย!

ชาวบ้าน พบลูกกระสุนปืน ค.60 ขณะหาเห็ดบนเขาสวาย คาดว่ามีอายุประมาณ 3-4 สิบปี จนท.อีโอดี เก็บกู้สำเร็จก่อนนำไปทำลายในบ่อระเบิด