ประมวลภาพ “เปิดกรุ นิทรรศการ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต”

พิธีเปิดนิทรรศการ และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต นิทรรศการเดี่ยวที่จัดขึ้นในรอบ 15 ปี โดยนำผลงานชิ้นเอกมาแสดง ณ มูลนิธิจักพันธุ์ โปษยกฤต