หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก! เป็นทั้งรถ เป็นทั้งหุ่นยนต์

ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่สามารถแปลงร่างเป็นรถ และมนุษย์สามารถนั่งอยู่บนรถได้