ห่อหมกฮวก ของฝากสร้างรายได้หลักหมื่น

เกษตรกรอำเภอดอยสะเก็ดใช้พื้นที่ในบ้านเพียง 2.5 เมตร สร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงลูกอ๊อดส่งขายทำอาหารเมนูเด็ด สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละเกือบหมื่นบาท