ฆ่าวัวแดงห้วยขาแข้ง ออเดอร์เจ้าสัว?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ฆ่าวัวแดงห้วยขาแข้ง ออเดอร์เจ้าสัว?”