“บีทีเอส” พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับผู้พิการ

บีทีเอส พร้อมปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้พิการที่ใช้บริการรถไฟฟ้า และ จะไม่ดำเนินคดีกับ นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ที่ทุบกระจกบริเวณลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศก แตก