ผกก.สน.ชนะสงคราม รับภาพห้องขัง ของจริง ยันอยู่ระหว่างทุบทิ้ง สร้างใหม่

ผกก.สน.ชนะสงคราม ยอมรับ ภาพห้องขังที่เผนแพร่ในโลกออนไลน์ และถูกนำกลับมาเป็นข่าวขณะนี้เป็นภาพจากสถานที่จริง และเป็นเหตุผลให้ทำเรื่องขอย้ายกลุ่มคนดังกล่าวไปคุมขังที่ สน.ดินแดงแทน ส่วนขณะนี้ โรงพักอยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม