“ห้องประทับ” ชั้น 16 ศิริราช “ความทรงจำ” ในอดีตที่คนไทยตราตรึง

ณ วันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนที่มาร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครั้งที่ 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังรพ.ศิริราช ยังคงมองขึ้นไปบนชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความอาลัย เพราะเคยเป็นที่ประทับรักษาพระอาการประชวร