“มะกรูดดองเหล้าขาว” ไม่ช่วยรักษาโรคเก๊าต์!!

หลายคนพยายามค้นหาวิธีรักษา “โรคเก๊าต์” หรือ โรคปวดข้อเรื้อรัง ด้วยตนเอง เพราะอาการปวดข้อรุนแรงมันช่างสุดแสนกวนตัวและกวนใจ