ยังพบฝ่าฝืน! ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเข้าพรรษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ 4 จังหวัด (นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรสงคราม) พบฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น 19 ราย