อย.เตรียมเชิญผู้ประกอบการ-เข้าตรวจโรงงานน้ำปลา

อย.แจง คุมเข้มผลิตน้ำปลา-ย้ำ! สุ่มตรวจต่อเนื่อง ปี 2560 ตรวจน้ำปลา 48 ตัวอย่าง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ำปลาทุกตัวอย่าง