สาธารณสุข ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย “กรดไขมันทรานส์”

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) หลังพบว่า มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด