อาญาเท่ารับสินบน! คลอดกฎเหล็กฟัน “แป๊ะเจี๊ยะ”

สพฐ.ออกหนังสือเตือนโรงเรียนห้ามรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งจะมีความผิดเท่าการรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายป.ป.ช. พร้อมสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ที่อาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน