ไม่เห็นด้วย! “ขาวผ่อง-เจริญทอง”นำทีม “นายขนมต้ม” แถลงค้าน “ห้ามมวยเด็กต่อย”

ทวี อัมพรหมา เลขาธิการสมาคมมวยไทยนายขนมต้ม เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง และคณะกรรมการสมาคมมวยไทยนายขนมต้ม แถลงการณ์ค้านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวยใหม่ พ.ศ.2561 ว่าด้วยการห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปี ทำการแข่งขันมวยไทย