เจ้าหน้าที่ชี้แจงกรณีจับหญิงเลี้ยงลิง เพราะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

เจ้าหน้าที่ชี้แจงกรณีจับหญิงเลี้ยงลิง 2 ตัว เป็นไปตามกฎหมาย เพราะลิงกังและลิงแสม ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง