กลุ่มชาวพุทธ ร้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกคำสั่ง มหาเถรสมาคม ห้ามใช้วัดชุมนุมฯ

ตัวแทน กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ยกเลิกคำสั่ง มหาเถรสมาคม ที่ ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม มองเป็นคำสั่งขัดรัฐธรรมนูญ