วงเสวนา เห็นพ้อง รธน. 60 เพียงอย่างเดียว ปราบโกงไม่ได้

วงเสวนาเห็นพ้องรัฐธรรมนูญปี 2560 เพียงอย่างเดียว ปราบโกงไม่ได้ ต้องอาศัยองค์กรตรวจสอบและประชาชนช่วย