ปธ. องค์กรวิชาชีพครู แจง โครงการ ช.พ.ค ไม่ชอบธรรม

ประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ชี้เเจง 3 เหตุผล ที่ครูต้องประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” เรียกร้องให้รัฐบาลพักหนี้ ช.พ.ค