เปิดเงินเดือนศาล – องค์กรอิสระตามกฎหมายใหม่

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” และ “ประจักษ์ มะวงษา” เจาะลึกประเด็นร้อน “เปิดเงินเดือนศาล – องค์กรอิสระตามกฎหมายใหม่”

ต้านคอรัปชัน! 4 องค์กร จับมือลงนาม MOU ยกระดับต้านทุจริต

4 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ และรัฐสภาในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายให้ไทยได้รับการยอมรับตีอนานาชาติเรื่องปราบปรามการทุจริต

“วิษณุ” แจง!พลตรีเทียบเคียงฯ แค่ให้สิทธิ –หาผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

นายวิษณุ เครืองาม ระบุ พลตรีเทียบเคียงอธิบดี ในพ.ร.บ.เทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เป็นเพียงการให้สิทธิ และหาผู้บังคับชาหัวหน้าหน่วยงา

“มาร์ค” ติงผู้มีอำนาจไม่ควรเอี่ยวเลือกตั้ง หากลงเล่นอันตรายมาก

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระบุ การเมืองไทย ควรยึดระบบถ่วงดุล ติงผู้มีอำนาจไม่ควรมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง หากลงเล่นยิ่งอันตรายมาก

ประวิตรรับ! “คุยนายก” เด้งสมชัยพ้นกกต.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เผย ที่ประชุม คสช. เห็นชอบร่วมกัน ปลด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พ้นตำแหน่ง กกต. ยืนยัน ไม่ใช่การแทรกแซงองค์กรอิสระ