ป.ป.ช.จ่อลงพื้นที่! สุ่มตรวจ “เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินบริจาค”

ป.ป.ช. เตรียมลงพื้นที่สุ่มตรวจ เงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ปีการศึกษา 2561 ระบุ บริจาคเงินเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนถือเป็นสินบน มีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ