ทียูอี แคปปิตอล ยันรับทำบ้าน 1 ล้านหลังให้ผู้ยากไร้

ตัวแทน บ.ทียูอี แคปปิตอล ยืนยันเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังขจัดความยากจนและมีโครงการจัดสร้างบ้าน 1 ล้านหลังให้ผู้ยากไร้ แต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ