อจน. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการ แก้ปัญหาคลองแม่ข่า

องค์การจัดการน้ำเสีย และคณะทำงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นวางแนวทางจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อการฟื้นฟูคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

23 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมมอบโล่ แก่บุคคลต้นแบบ

องค์การจัดการน้ำเสีย จัดงานครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบและสำนักงานจัดการน้ำเสียดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภารกิจต่อไปเน้นทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

อจน.ผนึกกำลังประชารัฐ คืนน้ำใสให้โขง ชี มูล จ.บุรีรัมย์

องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรม “โครงการผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้โขง ชี มูล” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามจากรายงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ จ.นครปฐม

องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จ.นครปฐม

อจน. และ จ.กระบี่ ลงนามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

องค์การจัดการน้ำเสียได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เพื่อร่วมกันจัดทำข้อตกลงการให้บริการและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเกาะพีพี