จบยังไง! ตลาดน้ำ อ.ต.ก. 3,000 ล้าน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “จบยังไง! ตลาดน้ำ อ.ต.ก. 3,000 ล้าน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ