คุมกำเนิดไม่ได้! “พิษสุนัข” จึงระบาดหนัก

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชี้เป้าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก เหตุเพราะไม่สามารถควบคุมจำนวนประชากรสุนัขได้ ทำให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเป็นแนวคิดที่ดี แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำ