ครั้งแรก!! ส่งมอบของกลาง “กัญชา” 100 กิโลกรัม ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ [คลิป]

องค์การเภสัชกรรม รับมอบกัญชาของกลาง จำนวน 100 กิโลกรัม จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เดินหน้าสารสกัดเข้มข้นได้ 10-15 ลิตร แล้วนำมาเจือจางเป็นน้ำมันกัญชา ขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 18,000 ขวด

บอร์ด อภ. ชี้ “กัญชา” สายพันธุ์ของไทยดีที่สุด-มีคุณภาพ

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ไปดูงานใช้กัญชาทางการแพทย์ประเทศแคนาดา เผย ทางแคนาดา ระบุว่าสายพันธุ์ที่ดีที่สุด คือกัญชาสายพันธุ์ประเทศไทย