เปิดใจ ! “สมชัย” เข้าสู่สังเวียนการเมือง?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”