จับอดีตกำนัน-พวก ขนไม้พะยูงเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน

เจ้าหน้าที่จับกุมอดีตกำนันตำบลโคกสูง จังหวัดชัยภูมิและพวกเกือบ10 คน ลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน