ชีวิตที่เลือกแล้ว!! อดีต ส.ส.หันหลังให้การเมืองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต

นายพุธ ประทุมถิ่น อดีต ส.ส.ชัยภูมิพรรคชาติไทย ตัดสินใจหหันหลังให้กับเกมการเมือง และหันไปใช้ชีวิตแบบสมถะ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต